Höhepunkte    Ergebnisse    Profil    Trainieren    Ausrechnung  
 

 

Ûber Plâne, Trainieren und Ziele

   
 
Seite: Ausrechnung/Ergebnis Berechnung/Formel Beschreibung

Cubbin's Purdy Point formel
Purdy Point formelen blev udviklet helt tilbage til 1936 af en ukendt ophavshaver. Systemet gik i mange år under navnet "The Portuguese Scoring Tables". I Danmark blev Purdy Point formelen relanceret og udviklet i slutningen af 1990erne af Michael Cubbin. Ved hjælp af et point system, kunne resultater på forskellige distancer sammenlignes. Senere blev formelen modificeret, så det også kunne sammenligne resultater på tværs af alder og køn. Cubbin var selv ivrig konkurrenceløber og vedligeholdt i en årrække websitet cubbin-online.dk. Sitet indeholdt udførlige ranglister over alle danske løbere. Fra flere sider mentes det, at resultaterne på mellem-distancerne gav for høje purdy points Det blev taget til efterretning og formelen blev yderligere modificeret.

Formel
     purdy point = (2074/(seconds/60))*((meters/1000)^1.0689)

 
 
Riegel's formel
Denne formel blev udviklet i 1977 af Pete Riegel. Ved hjælp af et resultat på en distance, er det muligt at beregne et tilsvarende resultat på en anden distance. Riegel fandt ud af, at en løbers hastighed reduceres med omkring 6%, når distancen fordobles. Ud fra denne iagttagelse udvilkede han den stående formel. I 1981 blev formelen modificeret, så den også kunne bruges til andre sportsgrene (cykling, svømning, kapgang).

Formel
     t2 = t1 * (d2 / d1)^1.06

 
 
Cameron's formel
Denne formel blev udviklet af Dave Cameron. Ved hjælp af et resultat på en distance, er det muligt at beregne et tilsvarende resultat på en anden distance. Ved at studere verdens top 10 tider på hver distance, fandt Cameron frem til den stående formel. Denne formel er min foretrukne, da jeg anser den for at være mest præcis i forhold til mine egne resultater.

Formel
     a = 13.49681 - (0.000030363 * d2) + (835.7114 / (d2^0.7905))

     b = 13.49681 - (0.000030363 * d1) + (835.7114 / (d1^0.7905))

     t2 = (t1 / d1) * (b / a) * d2

 
 
VO2Max formel
Denne formel er bl.a anvendt af Jack Daniels og J.R. Gilbert. Ved hjælp af et resultat på en distance, er det muligt at beregne den maksimale iltoptagelse målt i milliliter ilt pr. kg. kropsvægt pr. minut (ml/kg/min). Formelen er forholdsvis kompliceret.

Formel
     velocity = (distance/tid)

     pmax = 0.8 + 0.1894393 * e^(-0.012778 * tid) + 0.2989558 * e^(-0.1932605 * tid)

     vo2 = -4.60 + 0.182258 * velocity + 0.000104 * velocity^2

     vo2max = vo2 / percent_max

     NB.

     "pmax" betyder procent af VO2Max

     "distance" betyder distance i meter

     "tid" betyder tid i minuter

 
 
Ergebnis Berechnung
Vergleich Zeiten auf verschiedene distanzen.
Route Aufmessung
Vermessen und aufbewahren deine besten laufen route.
Ausrechnen Fettgehalt
Ausrechnen deine Fettgehalt mit eine Zange.
Laufbrett Umrechnung
Umrechnen Laufbrett tempo zu Außtempo.

 
  copyright Lasse Storgaard Jacobsen  -  all pictures taken by Kim Gudmand  -  releases unlimited 2006